Om Tragolv.com

Produkter som presenteras på Tragolv.com varken säljs eller hyrs ut av Tragolv.com. Produkterna erbjuds av det eller de företag som det refereras till på respektive produktsida. Om du letar efter mer detaljerad information om en produkt rekommenderas du kontakta företaget som erbjuder produkten. Om det mot förmodan skulle vara olika uppgifter på Tragolv.com och på hemsidan för företaget som erbjuder produkten så gäller informationen på hemsidan för företaget som erbjuder produkten. För information om hur vi använder kakor på Tragolv.com kan du läsa vår kak-information.

Tragolv.com ägs och drivs av Windfall. Om du har frågor rörande annonsering på Tragolv.com kan du använda detta kontaktformulär.